De bibliotheek telt op dit moment meer dan 185.000 titels met als hoofdthema klassieke muziek, beschreven in de online catalogus.

Zoeken in de Bibliotheekcatalogus


Het grootste deel van de collectie betreft bladmuziek en literatuur verschenen vóór 1900, ook wel de historische verzameling genoemd. Daarbij bestaat de bibliotheek uit collecties met wetenschappelijke literatuur, praktische muziekuitgaven en microfiches. Een deel van de werken is uitleenbaar.

Bladmuziek

Van de ruim 120.000 titels bladmuziek behoren circa 40.000 titels tot de zogenoemde historische verzameling. Naast vele zeldzame eerste uitgaven van werken van onder meer Johann Sebastian Bach en Arcangelo Corelli bevinden zich ook enkele belangrijke handschriften in deze collectie, met name het Siena-luithandschriftGalimathias Musicum KV 32 van Wolfgang Amadeus Mozart en het Frankenbergische manuscript van Johann Gottfried Walther.

In de loop van de jaren zijn verschillende nieuwe belangwekkende verzamelingen verkregen, zoals die van het Théâtre Français de La Haye (700 muziekpartituren met partijen, gedrukt voor 1850), de Koninklijke Hofkapel (150 werken), de Alsbach-collectie (14.000 titels), de Musica Neerlandica-collectie (met 24.000 titels aan bladmuziek), de verzameling harpmuziek van harpiste Phia Berghout (1.000 titels), de muziekcollectie van fluitist Frans Vester (4.000 titels) en de collectie vioolmuziek van violist Willem Noske (in totaal 27.000 titels). Ook onderdeel van de collectie is een verzameling militaire muziek met als inhoud de historische collecties van militaire muziekkorpsen die door het Ministerie van Defensie in bruikleen zijn gegeven.

Een groot deel van deze en andere collecties is in te zien middels microfiches en facsimile-uitgaven. De Alsbach-collectie en Musica Neerlandica-collectie zijn eveneens digitaal beschikbaar.

Collectie Militaire muziek

De collectie Militaire muziek neemt binnen de bibliotheek een bijzondere plaats in. In 2008 is met het Ministerie van Defensie afgesproken dat de historische muziek van de Nederlandse krijgsmacht, geschreven en gearrangeerd tussen 1840 en 1960, weggehaald zou worden bij de bestaande korpsen en ondergebracht en toegankelijk gemaakt bij het NMI. Het gaat vooral om de muziek die door schutterijen en militaire kapellen is gebruikt om het ceremonieel van de krijgsmacht luister bij te zetten. Het materiaal is afkomstig van de verschillende militaire orkesten, de Koninklijke Militaire Kapel, de Johan-Willem-Friso Kapel, de Luchtmachtkapel Infanterie en de Haagsche Schutterij.

In totaal telt deze verzameling bijna 5.000 werken waaronder uitvoeringsmateriaal, zowel geschreven als gedrukt. De stukken zijn beschreven en vindbaar via de bibliotheekcatalogus. Voor het gebruik van de collectie is toestemming nodig van de eigenaar, het Ministerie van Defensie.

 

Bibliotheek van de Collectie NMI beheert in de depots van het Haags Gemeentearchief tnDeel van de bibliotheekcollectie  in de depots van het Haags Gemeentearchief

Historische bronnen en tijdschriften

Aan historische bronnen en tijdschriften gepubliceerd voor 1900 beschikt de bibliotheek van de Collectie NMI over ruim 10.000 titels. Hieronder bevinden zich oorspronkelijke en zeldzame uitgaven van 16e- en 17e-eeuwse traktaten van muziektheoretici als Gaffurius, Virdung, Mersenne en Praetorius. Daarnaast is de historische collectie dansboeken vermaard, evenals de historische methoden voor verschillende instrumenten. Een subcollectie bevat talrijke 18e- en 19e-eeuwse tijdschriften (350 titels). Al deze collecties zijn grotendeels ontsloten in de bibliotheekcatalogus.

De historische bibliotheekcollectie is ook opgenomen in de Nederlandse nationale bibliografie tot 1800 STCN en de internationale bibliografie van muziekbronnen RISM.

Naslagwerken en secondaire literatuur

Naast historische bronnen stelt de bibliotheek een waardevolle selectie aan secondaire literatuur en naslagwerken beschikbaar. Deze collectie richt zich op de algemene muziekgeschiedenis, geschiedenis van het Nederlandse muziekleven, historische uitvoeringspraktijk, repertoiregeschiedenis, (historische) muziekinstrumenten, historische dans, geschiedenis van de muziekdruk en biografieën van componisten en musici.

Zie ook