Aan het gebruik van beeld- en ander materiaal dat op deze website getoond wordt zijn voorwaarden verbonden.

Wat is auteursrecht?

Auteursrecht is het recht (tot 70 jaar na overlijden) van de maker van een werk (o.a. literatuur, wetenschap of kunst) om zelf te bepalen of, hoe, waar, wanneer en door wie zijn/haar werk openbaar of verveelvoudigd mag worden. Het auteursrecht en de Auteurswet gelden voor iedere categorie van creatieve makers. Voorbeelden zijn: componisten, kunstschilders, fotografen, architecten, schrijvers, filmregisseurs, wetenschappers etc. Voor het gebruik van dit materiaal is dan ook toestemming nodig. De auteursrechthebbende kan hiervoor een vergoeding vragen.

Daarnaast bepaald het persoonlijkheidsrecht dat de naam van de maker van een werk moet worden vermeld, ook als het auteursrecht bij overlijden aan een ander is overgedragen. Wij raden aan om altijd, indien bekend, de naam van de maker te vermelden. Ook moet de collectie waaruit de afbeelding afkomstig is worden vermeld.

Disclaimer voor de gebruiker

Het Nederlands Muziek Instituut/Haags Gemeentearchief heeft zijn uiterste best gedaan om de rechthebbenden van de afbeeldingen die op de website worden getoond te achterhalen. Toch valt niet uit te sluiten dat op een afbeelding waar geen toestemming voor gevraagd hoeft te worden nog auteursrecht rust. Wie foto’s, prenten, tekeningen of affiches etc. openbaar maakt is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor een mogelijke inbreuk op het auteursrecht.

Toelichting verouderd taalgebruik

Bepaalde delen van de collectie van het Nederlands Muziek Instituut bevatten historisch of verouderd taalgebruik en inhoud die als beledigend kunnen worden ervaren. Bijvoorbeeld termen en beschrijvingen die refereren aan raciale, etnische en culturele groepen. Stukken in de collectie, hun inhoud en de beschrijving daarvan reflecteren de tijdsgeest en de ideeën van de maker of beschrijver in een bepaalde periode.

Het NMI kiest ervoor om de oorspronkelijke beschrijvingen van deze stukken te behouden, omdat die iets aangeven van de houding en visies uit de tijd waarin ze werden opgemaakt of in de collectie zijn opgenomen. Als we die zouden wissen, dan wissen we ook een stuk historische vastlegging. Wel voegen we, daar waar nodig, extra beschrijvende (achtergrond)informatie toe. Vanwege de omvang van de collectie is dit een voortdurend proces.