“Je wordt helemaal niet in het ‘zijn geworpen’, maar bent hoogstens het slotakkoord van een lange of korte reeks van tweekwartsmaten die in burgerlijke kringen liggend geslagen worden.” Met deze zin opent Konrad Boehmer zijn memoires. Van het archief van deze Duits/Nederlandse componist, publicist, docent en bestuurder is in juni de elektronische inventaris in het Archievenoverzicht op de website van de Collectie Nederlands Muziek Instituut gepubliceerd.

Het archief is door het bestuur van de door hem opgerichte Konrad Boehmer Stichting bij het NMI in bewaring gegeven. Na het overlijden van Boehmer bevond het zich in zijn appartement aan de Jodenbreestraat in Amsterdam. Omwille van de verkoop van het huis werd het in 2016 overgebracht naar het huis van een goede vriendin van hem, Eleonore Pameijer. Hier is het hoofddeel door Marijke Bruggeman als zelfstandig archivaris beschreven.

Vanaf november 2019 heeft Bertrand Wacker namens het Haags Gemeentearchief in opdracht van de Konrad Boehmer Stichting de digitalisering van het genoemde hoofddeel begeleid. Picturae in Heerhugowaard digitaliseerde de betreffende inventarisnummers. Nadien zijn in 2021 de muziekwerken van Boehmer en een aanvulling op het archief beschreven.

Het resultaat is een indrukwekkende verzameling informatie. Een collectie welke, parallel aan de visie van Konrad Boehmer, een beeld geeft van wetenschap, muziek en maatschappij in Nederland en omgeving in met name de tweede helft van de 20ste eeuw. En om Boehmer te parafraseren, deze elektronische inventaris vormt de opmaat voor een lange reeks aan nieuwe inventarissen in digitale vorm op de website van het NMI.

Zie ook

Konrad Boehmer in de Studio voor Elektronische Muziek van de RU UtrechtKonrad Boehmer tijdens het realiseren van het werk Aspekt in de Studio voor Elektronische Muziek van de RU Utrecht, 1967 (foto C.A. Otten, Utrecht)