Beeld- en geluidsmateriaal

De collectie Beelden met meer dan 25.000 historische foto’s van de vroege dagen van de fotografie rond 1850 tot heden, geeft een beeld van zowel Nederlandse als buitenlandse toonkunstenaars en de omgeving waarin zij acteerden en verbleven. Naast foto’s bevat de collectie ook affiches, prenten en tekeningen. Lees op deze pagina meer.

De verzameling geluidsmateriaal bestaat uit registraties van vooral Nederlandse muziek of Nederlandse musici. Onder de geluidsdragers zijn 78-toerenplaten, transcriptieplaten, lp’s, singles, cassettes, tapes en digitale dragers. Het merendeel van het materiaal is afkomstig uit de nalatenschappen van musici en bevat daardoor unieke opnamen. Een belangrijk onderdeel is de collectie 78-toeren-platen van de dirigent Willem Mengelberg (de zogenoemde Hardie-collectie). Bijzonder zijn ook transcriptieplaten, gemaakt door de Publieke Omroep ten behoeve van uitzendingen. De geluidsmaterialen zijn meestal toegankelijk via de inventarissen van de archieven, maar slechts in beperkte mate te raadplegen.

Concertprogramma's

Een uitgebreide verzameling concertprogramma's uit de 19e en 20e eeuw geeft inzicht in het concertleven in Nederland. Niet alleen van de grote orkesten zijn er programma's, ook van talrijke steden in Nederland zijn programma's bewaard van kerk-, orgel, koor- en kamermuziekconcerten. Zo zijn bijvoorbeeld de concertprogramma's gearchiveerd van theater en concertzaal Diligentia in Den Haag vanaf 1821. De collectie bevat momenteel ongeveer 50.000 programma's.

Nederlandse toonkunstenaars

De documentatie over Nederlandse musici bestaat uit een verzameling tijdschriftartikelen, krantenknipsels, folders, flyers en beeldmateriaal. Van talloze, volstrekt uiteenlopende musici beschikt de Collectie NMI over uitvoerige documentatie. Voorbeelden zijn Jaap van Zweden, Louis Andriessen, Gerrit Jan van Eijken, familie Fodor, Constantijn Huygens, Klaas de Vries en Matthijs Vermeulen.

Nederlands muziekleven

De documentatie over het Nederlandse muziekleven bestaat uit dezelfde soorten materiaal. De hierna genoemde rubrieken zijn toegankelijk en (intern) doorzoekbaar: orkesten, ensembles, conservatoria, impresario's, muziekleven van de vier grote steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht), muziekleven van kleinere steden en provincies, festivals en concoursen.